EPEA-Denmark er en underafdeling af European Prison Education Association (EPEA). Vi blev optaget i EPEA familien den 22. marts 2014 ved et Steering Committee møde hos Rumæniens Kriminalforsorg i Bukarest, Rumænien.

EPEA-Denmarks formål er at fremme viden om Europarådets resolution nr. R (89)12 om indsattes adgang til uddannelse,

  • at bidrage til øget kvalificering af personale knyttet til undervisning og uddannelse indenfor Kriminalforsorgen,
        
  • at samarbejde med beslægtede organisationer og at støtte forsknings- og
       
  • udviklingsarbejde knyttet til undervisning og uddannelse indenfor Kriminalforsorgen.

 

Læs nyheder fra EPEA Danmark